Αποτύπωμα

Μεσίτης ασφαλίσεων
Σαράντης ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Κλαυδιούστρας 15
Δ-44649 Χερν

Τηλέφωνο: 02325 - 666606
Φαξ: 02325 – 666607
Κινητό: 0172 – 9202581

info@pavlidis-versicherungen.de
www.pavlidis-versicherungen.de

Εγγενώς υπεύθυνος σύμφωνα με την TMG: Σαράντης Παυλίδης, διεύθυνση όπως παραπάνω

Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής σύμφωνα με την §34 d. και σύμφωνα με την §34 c. Abs. 1GewO IHK zu Bochum, 44787 Bochum, www.Bochum.ihk24.de

Ενδιάμεσος αριθμός D-XCEV-PYJ58-36
§ 34θ παράγραφος 1 πρόταση 1GewO
Λόγω νομικών υποχρεώσεων, είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: Είμαστε μεσίτης ασφαλίσεων. Η εταιρεία μας δεν κατέχει κανένα άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στα δικαιώματα ψήφου ή στο κεφάλαιο ασφαλιστικής εταιρείας. Αντιστρόφως, καμία ασφαλιστική εταιρεία ή μητρική εταιρεία ασφαλιστικής εταιρείας δεν έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στα δικαιώματα ψήφου ή στο κεφάλαιο της εταιρείας μας.
Επιτροπές διαιτησίας - εξωδικαστική επίλυση διαφορών - σύμφωνα με το άρθρο 42 k του νόμου για την ασφαλιστική σύμβαση στη διεύθυνση: Versicherungsombudsmann e.V., Prof. Dr. Walter Römer, Postfach 08 06 32,10006 Βερολίνο, www.versicherungsombudsmann.de