Πολιτική απορρήτου

Τα προσωπικά δεδομένα (εφεξής συνήθως αναφέρονται ως δεδομένα) θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς μόνο στο πλαίσιο της αναγκαιότητας και με σκοπό την παροχή ενός λειτουργικού και φιλικού προς το χρήστη ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται εκεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»), κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών σε σχέση με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή άλλη διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Με την ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων, σας ενημερώνουμε ειδικότερα για το είδος, το πεδίο εφαρμογής, τον σκοπό, τη διάρκεια και τη νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, στο βαθμό που αποφασίζουμε είτε μόνοι είτε μαζί με άλλους για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε παρακάτω για τα στοιχεία τρίτων που χρησιμοποιούνται από εμάς για σκοπούς βελτιστοποίησης και για την αύξηση της ποιότητας χρήσης, στο βαθμό που τρίτα μέρη επεξεργάζονται δεδομένα με δική τους ευθύνη.

Η πολιτική απορρήτου μας είναι δομημένη ως εξής:

I. Πληροφορίες σχετικά με εμάς ως ελεγκτές
II. Δικαιώματα των χρηστών και των υποκειμένων των δεδομένων
III. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

I. Πληροφορίες σχετικά με εμάς ως ελεγκτές

Ο υπεύθυνος πάροχος αυτής της ιστοσελίδας κατά την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων είναι:

Μεσίτης ασφαλίσεων
Σαράντης ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Κλαυδιούστρας 15
Δ-44649 Χερν
Τηλέφωνο: 02325 - 666606
info@pavlidis-versicherungen.de

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στον πάροχο είναι ο Σαράντης Παυλίδης.

II. Δικαιώματα των χρηστών και των υποκειμένων των δεδομένων

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται λεπτομερέστερα κατωτέρω, οι χρήστες και τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να

  • επιβεβαίωση του κατά πόσον τα δεδομένα που τα αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία, πληροφορίες σχετικά με τα επεξεργασμένα δεδομένα, περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και αντίγραφα των δεδομένων (βλ. επίσης άρθρο 15 του ΓΚΠΔ)·
  • διόρθωση ή συμπλήρωση εσφαλμένων ή ελλιπών δεδομένων (πρβλ. επίσης άρθρο 16 του ΓΚΠΔ),
  • την άμεση διαγραφή των δεδομένων που τα αφορούν (πρβλ. επίσης άρθρο 17 του ΓΚΠΔ) ή, εναλλακτικά, εάν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ, τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ·
  • να λαμβάνουν τα δεδομένα που τους αφορούν και παρέχονται από αυτούς και να διαβιβάζουν τα δεδομένα αυτά σε άλλους παρόχους/υπεύθυνους επεξεργασίας (βλ. επίσης άρθρο 20 του ΓΚΠΔ),
  • κατόπιν καταγγελίας προς την εποπτική αρχή, εάν είναι της γνώμης ότι τα δεδομένα που τους αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον πάροχο κατά παράβαση των κανονισμών περί προστασίας δεδομένων (βλ. επίσης άρθρο 77 του ΓΚΠΔ).

Επιπλέον, ο Πάροχος υποχρεούται να ενημερώνει όλους τους αποδέκτες στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί δεδομένα από τον Πάροχο για οποιαδήποτε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει των άρθρων 16, 17 (1), 18 GDPR. Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται εάν η κοινοποίηση αυτή είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Με την επιφύλαξη αυτού, ο χρήστης έχει δικαίωμα σε πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, οι χρήστες και τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να αντιταχθούν στη μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον πάροχο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, επιτρέπεται η εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση.

III. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

Τα δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη χρήση του ιστότοπού μας θα διαγραφούν ή θα αποκλειστούν μόλις ο σκοπός της αποθήκευσης δεν ισχύει πλέον, η διαγραφή των δεδομένων δεν έρχεται σε σύγκρουση με οποιεσδήποτε νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης και δεν παρέχονται άλλες πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένες μεθόδους επεξεργασίας παρακάτω.

Δεδομένα διακομιστή

Για τεχνικούς λόγους, ιδίως για να διασφαλιστεί η ασφαλής και σταθερή παρουσία στο Διαδίκτυο, τα δεδομένα μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο σε εμάς ή στον πάροχο του διαδικτυακού μας χώρου. Αυτά τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη συλλογή του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο, του λειτουργικού συστήματος, του ιστότοπου από τον οποίο μεταβήκατε στον ιστότοπό μας (διεύθυνση URL παραπομπής), του ιστότοπου ή των ιστότοπων του ιστότοπού μας που επισκέπτεστε, της ημερομηνίας και της ώρας της αντίστοιχης πρόσβασης και της διεύθυνσης IP της σύνδεσης Διαδικτύου από την οποία χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας.

Αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο θα αποθηκευτούν προσωρινά, αλλά όχι μαζί με άλλα δεδομένα από εσάς.

Αυτή η αποθήκευση πραγματοποιείται στη νομική βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στη βελτίωση, τη σταθερότητα, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της ιστοσελίδας μας.

Τα δεδομένα θα διαγραφούν το αργότερο μετά από επτά ημέρες, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω αποθήκευση για αποδεικτικούς σκοπούς. Διαφορετικά, τα δεδομένα θα αποκλειστούν πλήρως ή εν μέρει από τη διαγραφή έως ότου αποσαφηνιστεί οριστικά ένα περιστατικό.

Αιτήματα επικοινωνίας / Επιλογές επικοινωνίας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω φόρμας επικοινωνίας ή e-mail, τα δεδομένα που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Η παροχή των δεδομένων είναι απαραίτητη για την επεξεργασία και την απάντηση στο αίτημά σας - χωρίς να το παρέχουμε, δεν θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο αίτημά σας ή, εάν είναι απαραίτητο, σε περιορισμένο βαθμό.

Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εάν το αίτημά σας έχει απαντηθεί οριστικά και η διαγραφή δεν έρχεται σε σύγκρουση με οποιεσδήποτε νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης, όπως στην περίπτωση οποιασδήποτε μεταγενέστερης επεξεργασίας σύμβασης.

Μπισκότα

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν προκαλούν καμία ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.


Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα "cookies περιόδου λειτουργίας". Θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε.


Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου.

Τα cookies που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που επιθυμείτε (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών) αποθηκεύονται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην αποθήκευση των cookies για την τεχνικά χωρίς σφάλματα και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. συγκατάθεση για την αποθήκευση των cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Στο βαθμό που αποθηκεύονται άλλα cookies (π.χ. cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησής σας), αντιμετωπίζονται ξεχωριστά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Αναλυτικά στοιχεία της Google

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics στον ιστότοπό μας. Πρόκειται για μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC, 1600 Αμφιθέατρο Parkway, Mountain View, CA 94043 ΗΠΑ, εφεξής καλούμενη Google.

Πιστοποίηση στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Η Google εγγυάται ότι τηρούνται επίσης οι απαιτήσεις προστασίας δεδομένων της ΕΕ κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ.

Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιείται για την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης του ιστότοπού μας. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην ανάλυση, βελτιστοποίηση και οικονομική λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση και τους χρήστες, όπως η διεύθυνση IP, ο τόπος, ο χρόνος ή η συχνότητα επίσκεψης στον ιστότοπό μας, μεταδίδονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε το Google Analytics με τη λεγόμενη λειτουργία ανωνυμοποίησης. Με αυτήν τη λειτουργία, η Google συντομεύει τη διεύθυνση IP που βρίσκεται ήδη εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται με τη σειρά τους από την Google για να μας παρέχουν μια αξιολόγηση της επίσκεψης στον ιστότοπό μας και των δραστηριοτήτων χρήσης εκεί. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας και τη χρήση του Διαδικτύου.

Η Google δηλώνει ότι δεν συσχετίζει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα. Επιπλέον, η Google διατηρείται κάτω από

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

περαιτέρω πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων είναι διαθέσιμες για εσάς, π.χ. επίσης σχετικά με τις δυνατότητες πρόληψης της χρήσης δεδομένων.

Επιπλέον, η Google προσφέρει στο πλαίσιο

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

ένα λεγόμενο πρόσθετο απενεργοποίησης και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Αυτό το πρόσθετο μπορεί να εγκατασταθεί με τα κοινά προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο και σας προσφέρει περαιτέρω έλεγχο των δεδομένων που συλλέγει η Google όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Το πρόσθετο ενημερώνει το JavaScript (ga.js) του Google Analytics ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας δεν πρέπει να μεταδίδονται στο Google Analytics. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τη μετάδοση πληροφοριών σε εμάς ή σε άλλες υπηρεσίες ανάλυσης ιστού. Φυσικά, μπορείτε επίσης να μάθετε εάν και ποιες άλλες υπηρεσίες ανάλυσης ιστού χρησιμοποιούνται από εμάς σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Εναλλακτικά, η μελλοντική ανάλυση της επίσκεψης στη σελίδα σας από το Google Analytics μπορεί να απενεργοποιηθεί κάνοντας "κλικ" στον παρακάτω σύνδεσμο. Κάνοντας "κλικ" στον σύνδεσμο, ορίζεται ένα λεγόμενο "cookie εξαίρεσης", το οποίο έχει ως συνέπεια ότι η ανάλυση της επίσκεψης της σελίδας σας στον ιστότοπό μας θα αποτραπεί στο μέλλον:

Ενεργοποιήστε το "Cookie εξαίρεσης" για το Google Analytics!

Λάβετε υπόψη ότι εάν διαγράψετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το cookie εξαίρεσης θα διαγραφεί επίσης και ενδέχεται να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί ξανά από εσάς.

Χάρτες Google

Στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε τους Χάρτες Google για να εμφανίζουμε την τοποθεσία μας και να δημιουργούμε οδηγίες. Πρόκειται για μια υπηρεσία της Google LLC, 1600 Αμφιθέατρο Parkway, Mountain View, CA 94043 ΗΠΑ, εφεξής καλούμενη Google.

Πιστοποίηση στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Η Google εγγυάται ότι τηρούνται επίσης οι απαιτήσεις προστασίας δεδομένων της ΕΕ κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εμφάνιση ορισμένων γραμματοσειρών στον ιστότοπό μας, δημιουργείται σύνδεση με τον διακομιστή Google στις ΗΠΑ κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Εάν καλέσετε το στοιχείο Χάρτες Google που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας, η Google αποθηκεύει ένα cookie στη συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο. Για να εμφανίσετε την τοποθεσία μας και να δημιουργήσετε οδηγίες, οι ρυθμίσεις χρήστη και τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο η Google να χρησιμοποιεί διακομιστές στις ΗΠΑ.

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας.

Μέσω της σύνδεσης με την Google που δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο, η Google μπορεί να καθορίσει από ποιον ιστότοπο στάλθηκε το αίτημά σας και σε ποια διεύθυνση IP πρέπει να μεταδοθούν οι οδηγίες.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την επεξεργασία, έχετε την επιλογή να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Internet. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε παραπάνω στην ενότητα cookies.

Επιπλέον, η χρήση των Χαρτών Google και των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω των Χαρτών Google πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de και τους Όρους και Προϋποθέσεις για τους Χάρτες Google https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Επιπλέον, η Google προσφέρει στο πλαίσιο

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

περισσότερες πληροφορίες.

Γραμματοσειρές Google

Στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε τις γραμματοσειρές Google για να εμφανίζουμε εξωτερικές γραμματοσειρές. Πρόκειται για μια υπηρεσία της Google LLC, 1600 Αμφιθέατρο Parkway, Mountain View, CA 94043 ΗΠΑ, εφεξής "Google".

Πιστοποίηση βάσει της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ («Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ»)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Η Google εγγυάται ότι τηρούνται επίσης οι απαιτήσεις προστασίας δεδομένων της ΕΕ κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εμφάνιση ορισμένων γραμματοσειρών στον ιστότοπό μας, δημιουργείται σύνδεση με τον διακομιστή Google στις ΗΠΑ κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Μέσω της σύνδεσης με την Google που δημιουργείται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η Google μπορεί να καθορίσει από ποιον ιστότοπο στάλθηκε το αίτημά σας και σε ποια διεύθυνση IP θα μεταδοθεί η εμφάνιση της γραμματοσειράς.

Η Google προσφέρει στο πλαίσιο

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

περαιτέρω πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τις δυνατότητες πρόληψης της χρήσης δεδομένων.

Δείγμα πολιτικής απορρήτου της δικηγορικής εταιρείας Weiß & Partner